CONTACTOS
Fale connosco
800 203 186
Em rede

Está aqui

Åtgärder angående Covid-19 för Cascais kommun

Enligt rekommendationerna från Generaldirektoratet för hälsa har Cascais kommun fastställt:

 

STRAND KONCESSIONER

Bestkattning av restauranger och etablissemang av liknande typ är undantagen fram till den 30 september 2020.

EKONOMISKA AKTIVITETER

Livsmedelsmarknader som är fastställda under det rådande säkerhetsprotokollet i kommunen är öppna. Alla övriga marknader inom Cascais kommun är stängda tills vidare.

Tires marknad får enbart sälja livsmedel.

Alla restauranger och etablissemang av liknade typ stängs intills vidare.

Alla kiosker, företagsgrupper, mat och dryckesställen som lyder under DNA Cascais är stängda tills vidare.

 

EKONOMISKA STIMULANS- OCH SKATTEÅTGÄRDER

Ett halvårs skattebefrielse för ekonomiska/turism-operatörer.

Nödfond på 5 miljoner Euro införs. För närvarande bedöms möjligheten till stöd  av finansavdelning.

 

UTBILDNING

Barnpassning av föräldrar som utför specialtjänster

• Skolmåltider

Barn från förskola och upp till 12 år:

Från den 17 mars och tillsvidare kommer Cascais kommunfullmäktige att tillhandahålla lunch.

Måltiden - soppa, huvudrätt, frukt och mjölk - delas ut i individuella paket på skolan eller i närheten och måste konsumeras utanför skolan. Den är gratis för elever i grupp A och kostar 0,73 euro för elever i grupp B.

• Personal som inte är lärare

Verksamhetspersonal: Alla grundskolor är stängda. Skolor som levererar skolmåltider har öppet mellan 11:00 och 14:00 för leverans. Beroende på antalet måltider som levereras kommer 1-2 anställda att arbeta. I skolor som fungerar som huvudkontor kommer antalet personal som behövs att definieras av verkställande. Antalet kan dock inte överstiga 20% av det totala antalet anställda i gruppen.

Teknisk personal: Gruppchefer definierar antalet anställda som behövs för viktiga tjänster och statliga åtgärder med hänsyn till regeringens riktlinjer. Möjligheten att arbeta hemifrån bör övervägas.

Alla utbildningskurser för icke-lärare skjuts upp.

 

MILJÖFRÅGOR

Avfallssamling och rengöring av offentliga utrymmen förblir oförändrade.

Från och med den 16/3 avbryts insamlingen av trädgårdsavfall och kasserade föremål.

Alla sport- och fritidsaktiviteter som kräver att ett flertal människor samlas på stränder är förbjudna. Området sträcker sig från Ponta av Foz (floden Sizandro), i Torres Vedras kommun till tornet i S. Julião da Barra (Carcavelos), i Cascais kommun. (link)

Pisão gård

Pisão gård är stängd. Produkterna kommer att vidarebefordras till försörjan av behövande familjer.

Offentliga utrymmen och utrustning ska desinficeras och rengöras mekaniskt med en fungicid som är effektiv i 30 dagar - detta inkluderar papperskorgar, sopor, återvinningsområden, ledstånger, busshållplatser och kompletterar den manuella desinficeringen av bussar som redan pågår (link).

 

Strandvägen mellan Cascais och Estoril är stängd.

 

HÄLSA

Inköp av medicinsk utrustning: ventilatorer, handskar, masker, skyddsdräkter, desinfektionsgel (link).

1300 bäddar för karantän-ändamål (link)

Upprättandet av två diagnoscentrum som enbart är tillgängliga för bokningar (link)

Mobilisering av hotell och annat boende för att stödja medicinsk personal

Utarbetande av statistiska och matematiska modeller för att följa utvecklingen av pandemin i landet och i kommunen.

 

HUMAN RESOURCES

Kommunens mål är att största möjliga antalet anställda ska kunna arbeta hemifrån, med 100% lön och 100% måltidsstöd. Denna åtgärd minskar antalet resor till och från arbetet de närmaste veckorna.

Personalrum, personalmatsalar och andra gemensamma personalytor:

  • Stolar ska separeras varannan meter.
  • Måltider bör erbjudas som take-away.
  • För personal med väsentliga jobb kommer säkerhetsförhållandena att förstärkas.

 

LEGALA FRÅGOR

Alla förfrågningar om tillstånd, böter, skattemässiga förfaranden, administrativa handlingar och andra dokument skjuts upp till efter den 15/4.

 

RÖRLIGHET

Förtur i köer (stormarknader och liknande inrättningar) för vårdpersonal införs.

Cascais flygplats och Cascais Marina stängs tills vidare

Parkeringsplatser nära stränder stängs tills vidare

BusCas:

bussCas Nova SBE och skolbussCas Malveira-Cascais upphör till den 15 april

bussCas Carcavelos går fram till den 15 april men enligt annan tidtabell

Varje buss desinficeras två gånger om dagen

Cascais-bussar på kommunala och interkommunala rutter:

Passagerare måste gå ombord på bussen genom de bakre dörrarna

Förarna har ett skyddsområde inuti bussarna

Passagerare är undantagna från att visa eller köpa biljetter eller pass

Desinfektion av bussar förstärks

MobiCascais:

stängning av kiosker i Guia, Cascais tågstation och Parque Marechal Carmona

Kollektivtrafiken förblir gratis i ytterligare två månader

Minskning av passagerarkapaciteten i varje buss till 30%
BiCas (Cascais-cyklar) är avstängda tills vidare

Användning av parkeringsmätare upphör i hela kommunen (link)

 

KOMMUNALT STÖD

• Med undantag för Cascais Center stängs den personliga servicen på alla kommunala servicekontor omedelbart. Cascais Centers servicekontor kommer att arbeta bakom stängda dörrar, med en behovsprövning av de förfrågningar som inträffar.

• Alla andra HR- resurser flyttas till kommunalt bistånd online eller telefon, vilket innebär en ökning med 150% av svarsresurserna på dessa plattformar.

• Linha Cascais kommer initialt att arbeta mellan 9 och 18. Dessa timmar kan förlängas till ett 24/7 driftsschema.

 

OFFENTLIGA RUM

• Omedelbar stängning av alla kommunala kulturella, och i vissa fall täckta,  idrottsanläggningar (såsom Abóbada Sports Complex, Cascais Dramático Pavilion mfl)

• Omedelbar stängning av lekplatser för barn, fitness-parker och sportparker utomhus, samt skateboardparker.      

• Även privata gym och idrottsanläggningar stängas.

• Att dricka från offentliga fontäner är förbjudet.

• Offentliga kommunala arbeten avbryts tills vidare (link)

• Kontrollen av olagliga konstruktioner och renoveringar kommer att förstärkas.

 

REKREATIONELLA FÖRENINGAR OCH KOLLEKTIV

• Det rekommenderas att alla privata kultur- och fritidsaktiviteter, såväl som repetitioner, skjuts upp till efter den 15/4.

 

SOCIALT STÖD

• Seniorstöd (link here)  

• Socialt stöd för hemlösa (link here)

 

TURISMVERKSAMHET

• Alla evenemang (konserter, mässor, utställningar och kongresser) som hålls i kommunen är inställda fram till den 15/4

• Möjligheten till evenemang som är planerade efter den 15/4 utvärderas.

• Turistkontoren arbetar bakom stängda dörrar med förstärkt online- och telefonstöd. Personlig kontakt sker enbart i nödsituationer.

 

UNGDOMSVERKSAMHET

• Alla voluntärprogram ställs in med omedelbar verkan

Skydda dig själv och andra. Dela gärna den här informationen.

 

Kära besökare,

Den portugisiska regeringen har förklarat att Portugal befinner sig i nödtillstånd. Det innebär att Casais besökscentrum är stängt för allmänheten och enbart kommer att hjälpa till via telefon eller mejl. Personliga möten görs enbart i mycket angelägna nödsituationer.

 

Kontakter:

E-post: info@visitcascais.com

Mobil: +351 912 034 214 Tel: +351 215 870 256

Du kan använda vårt WIFI-namn: vcguest. Lösenord: visitcascais

Kontaktnummer för nödsituationer/misstänkt COVID-19 smitta: 808 24 24 24

Turismpolisen: +351 214 814 067 och +351 214 814 068

För mer information, kontakta din ambassad

 

 

Cascais Digital

my_146x65loja_146x65_0geo_146x65_0fix_146x65360_146x65_0my_146x65loja_146x65_0geo_146x65_0fix_146x65360_146x65_0